What does it mean to be Christ Centered?
It means to give all the focus of all your faculties to Christ.
All your heart.
All your mind.
All your strength.
All because He so fully ,and completely loved us with all He is.
Even to suffer and die for us.

Fókuszban az Ige / The Word in Focus

– by Samuel at Gilgal

David Martyn Lloyd-Jones szavaival:

“Ha hisszük, hogy a názáreti Jézus valóban Isten egyszülött Fia, és hogy ebbe a világba jött, és meghalt a Golgotán a mi bűneinkért, és feltámadott, hogy megigazítson bennünket, s hogy új életet adjon, és hogy felkészítsen bennünket a mennyre – ha valóban hisszük ezeket, akkor mindezekből az a szükségszerű következtetés jön, hogy Jézusnak akkor igenis teljes joga van az egész életünkhöz, bármely korlátozások nélkül!”

ENGLISH: 

In the words of David Martyn Lloyd-Jones:

“If we believe that Jesus of Nazareth is the only begotten Son of God and that He came into this world and went to the cross of Calvary and died for our sins and rose again in order to justify us and to give us life anew and prepare us for heaven – if you really believe that, there is only one inevitable deduction, namely that He is entitled…

View original post 24 more words