A wonderful true story of the Christian conversion of the man who would be known as, “the Prince of Preachers”. (Scroll to the bottom of the page for English) .

Fókuszban az Ige / The Word in Focus

Spurgeon keresztény családban nevelkedett, sokat hallott Isten igazságairól, sőt mi több, még egy erkölcsös és tisztességes életet is megpróbált élni. És mégis: tudta azt, hogy még nem jutott el az üdvösségre, és bár nagyon kereste, mégsem találta azt. Ekkor történt az (1849 decemberében), hogy Isten találta meg őt… Ez tehát Spurgeon megtérésének a története, saját szavaival elmondva:

…Véleményem szerint még mindig sötétségben és kétségbeesésben tengődnék, ha Isten nem lett volna olyan jó hozzám, hogy az egyik vasárnap reggel, miközben én éppen egy bizonyos helyre siettem, hogy ott istentiszteleten vegyek részt, egy jó nagy hóvihart küld. Befordultam hát egy kis mellékutcába, és egy kis, egyszerű metodista kápolnához jutottam. Az imaházban nem lehetett több mint tizenkét-tizenöt ember. Én már korábban hallottam az egyszerű metodistákról, hogy azok olyan hangosan énekelnek, hogy még az ember feje is belesajdul – de ezzel mit sem törődtem akkor. Csak az érdekelt, hogyan tudnék üdvösségre jutni…

Azonban a…

View original post 2,066 more words

Advertisements